Op 22 augustus jl. is Bestekeus B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van mw. mr. S. Winkels-Koerselman van Turnaround Advocaten te Best tot curator. Helaas worden lopende bestellingen niet meer uitgeleverd. Vooruitbetaalde bedragen zullen als concurrente vorderingen in het faillissement worden meegenomen. De bekende klanten ontvangen hierover een brief. Mocht u geen brief ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het kantoor van de curator op telefoonnummer: 085-2010010 of per e-mail: svandeelen@turnaroundadvocaten.nl